زبـــان سـکـوت : کارو دِردِریان – از کتاب شکست سکوت

ارسال شده در: Uncategorized | ۰

زبـــان سـکـوت : کارو دِردِریان – از کتاب شکست سکوت

یک ساعت تمام

بدون اینکه یک کلام حرف بزنم

به روی اش نگاه کردم

فریاد کشید که:

آخر خفه شدم!

چرا حرفی نمی زنی؟

گفتم: نشنیدی؟!… برو!…

 

پاسخی بگذارید