• من پری کوچک غمگینی را می شناسم که در اقیانوسی مسکن دارد و دلش را در یک نی لبک چوبین می نوازد آرام آرام..... پری کوچک غمگینی که شب از یک بوسه می میرد و سحرگاه از یک بوسه به دنیا خواهد آمد

 • کار ما نیست
  کار ما نیست

  شناسایی راز گل سرخ

 • نگذار
  نگذار

  تا که سکوتم شبی فریار شود

 • معبودا ...مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن تا کوچکی چیز هایی که ندارم ، آرامشم را بر هم نزند
  معبودا ...مرا به بزرگی چیز هایی که داده ای آگاه و راضی کن تا کوچکی چیز هایی که ندارم ، آرامشم را بر هم نزند
 • به پرندگان بگو شاخه هایت را فراموش نکنند. پاییز آخرین حرفِ درخت نیست
  به پرندگان بگو شاخه هایت را فراموش نکنند. پاییز آخرین حرفِ درخت نیست
 • خاطرات سفر خود را در همین سایت و با اسم خودتان با دیگران به اشتراک بگذارید
  خاطرات سفر خود را در همین سایت و با اسم خودتان با دیگران به اشتراک بگذارید

مطالب جدید

شعر بسیار زیبای “سیب” از حمید مصدق و جواب فروغ

سیب تـــــو بــه مـــن خندیدی  و نمیدانستی مـــن به چه دلهره از باغـــچه همســـایه ســــیب را دزدیدم ! باغبــــان از پی مــــن، تند دوید ســــیب دندان زده را دست تو دید غضب آلــــود به من... بیشتر بخوانید